Old school Easter eggs.
Bạn đang dùng Opera? Hãy thử một trình duyệt nhanh hơn - UC Browser.[Download Now]

Xin chào: CCBot/2.0
Bạn đang ở: United StatesUnited States
Ip của bạn:178.33.123.218
Sạc pin khi mất điện
+MEO THU 1: Khj ban su dung
pin dien thoai. Ban se chu y
den chungloai cua pin, nhu
máy nokia va 1 somáy
china. Pin thuong la li-ion.
Nhu vay ban se phai sac pin khi nocon 1 vach. Con loai
pin thu 2 la hydrocacbon.
Nhu cac may walkman, ban
phai dung het pin moi duoc
sac.
+MEO THU 2: la sac pin khi ban o 1noi khong co dien.
Ban hay chuyenbi 1 mau
gjay bac. To bang tam cuc
pin va 1 chjec bat lua. Lay
pin ra, boc ben trong gjay
bac. Dung bat lua ho deu khap pin. Chung 5->6s.
0,7cm. Lap pin vao may.
Chuc ban thanh cong. .Doj
voi meo thu 2 ban co the
dung them duoc 1
tieng.Tang them tu 2->5 vach.Du thoj gjan ve nha.
CHÚ Ý: khuyen cáo
nha,khong nen su dung
cách ho lua cho pin china
khong ro nguon goc.De
phòng no pin.
+MEO THU 3: sau day minh
xin gjoj thjeu 1 meo nua.
Khong phai ai cung biet dau
nha. Khj dung pin lau ngay,
pin cua ban se bi "chaj", ban
hay lay cuc pin do, gói vao 1 to bao cu, de xuong gam
gjuong hay cho nao do tjep
xuc voj dat. Dedo trong
khoang 1 den 2 thang, khi
do, lay pin ra, sac nhu pin
moi mua. No se phuc hoi khoang 80%. Nho la phai
dung can pin rùj moj cho no
di ngu dong nha
Tạo Blog cá nhân trên di động miễn phí cùng Blog4VN
<
Tải trang: giây.
Copy right toilatoi
Thank to xtgem.com
urllist.txt|sitemap.xml|sitemap.html|ror.xmla b c19354