Insane
Bạn đang dùng Opera? Hãy thử một trình duyệt nhanh hơn - UC Browser.[Download Now]

Xin chào: CCBot/2.0
Bạn đang ở: United StatesUnited States
Ip của bạn:178.33.123.218
Hướng dẫn chuyển tiền
Hien nay viet nam da co 2 mang vien thong di dong cung cap dich vu chuyen tien la viettel & mobifone
→VIETTEL
*soan tin MK gui toi 136 de lay mat khau
*chuyen tien thao tac tren ban phim *136*mat khau*so dien thoai nhan*so tien# roi bam phim goi di

→mobifone
*kich hoat dich vu thao tac tren ban phim:*117*mat khau*mat khau# roi bam phi goi di (mat khau gom 4 chu so)
vi du:ban muon dang ky mat khau la 1234 ban thao tac *117*1234*1234#
*chuyen tien: thao tac *119*so dien thoai nhan*so tien*matkhau# roi nhan phim goi di.
Chuc cac ban thanh cong
Tạo Blog cá nhân trên di động miễn phí cùng Blog4VN
<
Tải trang: giây.
Copy right toilatoi
Thank to xtgem.com
urllist.txt|sitemap.xml|sitemap.html|ror.xmla b c19502