Xin chào: CCBot/2.0
Bạn đang ở: United StatesUnited States
Ip của bạn:178.33.123.218
Hướng dẫn cài 3G
Hướng dẫn cài 3G 3 mạng VINAPHONE
Thuê bao trả sau / Thuê bao trả trước:
Buớc 1: Soạn tin GPRS ON gửi 888
Bước 2: Đăng ký một trong các góicước Mobile Internet: M0, M10, M25, M50, U1, U7, U30
Soạn tin: ON gửi 888 .
Ví dụ U1 ON gửi 888
Gói mặc định M0: 50đ/10KB Gói M10: 10.000đ / 30 ngày Lưu lượng 10MB (cước vượt gói là 15đ/10KB)
Gói M25: 25.000đ / 30 ngày Lưu lượng 35MB (cước vượt gói là 15đ/10KB)
Gói M50: 50.000đ / 30 ngày Lưu lượng 100MB (cước vượt gói là 15đ/10KB)
Gói U1: 12.000đ / 1 ngày Lưu lượng không giới hạn.
Gói U7: 80.000đ / 7 ngày Lưu lượng không giới hạn.
Gói U30: 300.000đ / 30 ngày Lưu lượng không giới hạn.
Hủy gói cước: OFF gửi 888.
Ví dụ U1 OFF gửi 888
MOBIFONE
Bước 1: Soạn tin DK GPRS gửi đến 994
Bước 2: Đăng ký gói cước 3G
Sọan DK DATA Ten_goi_cuoc gửi đến 999
Ví dụ : DK DATA Surf1 gửi 999
GÓI CƯỚC VỚI TỐC ĐỘ TỐI ĐA 7,2 Mbps(Sau khi kích hoạt dịch vụ phải đăng ký gói cước)
1.Surf30 5GB Vượt mức 10đ/10KB 300.000 đồng/30 ngày
2.Surf7 1GB Vượt mức 10đ/10KB 80.000 đồng/7 ngày
3. 250MB Vượt mức 10đ/10KB 12.000 đồng/ngày
Hủy gói cước: HUY DATA gửi 999 VIETTEL
Bước 1 Kích họat dịch vụ: Soạn tin:3G ON gửi đến 161
Bước 2 Đăng ký gói cước: gửi 191.
Ví dụ: Để đăng ký gói cước MI10, soạn tin: MI10 gửi 191
Để Hủy dịch vụ: Soạn tin HUY gửi 191
Tạo Blog cá nhân trên di động miễn phí cùng Blog4VN
<
Tải trang: giây.
Copy right toilatoi
Thank to xtgem.com
urllist.txt|sitemap.xml|sitemap.html|ror.xmla b c19513

Duck hunt